+982188800891

به شرکت پخش سایه سمن خوش آمدید

معرفی شرکت سایه سمن

حضور در خانواده سایه سمن

منشور اخلاقی شرکت سایه سمن

سامانه آموزش مجازی سایه سمن (مودل)

.جهت مشاهده و فراگیری دروس مجازی از طریق سامانه آموزش مجازی اقدام می شود که نام کاربری و رمز عبور شما کدملی شما می باشد

لینک نرم افزار حضور غیاب کارا

.جهت ثبت فرایندهای مرخصی، ماموریت، … از طریق نرم افزار حضور غیاب کارا اقدام می شود

لینک درخواست خدمات از واحدها

نرم افزار تحت وب میز خدمت سرویس تیکتینگ سایه سمن، ابزاری است برای مدیریت درخواست های واحد های مختلف که شما
.می توانید از آن برای ارسال و پیگیری درخواست های خود استفاده نمائید

راهنمای درخواست خدمات از واحدها

.از اینکه به نکات مطرح شده توجه می نمائید سپاسگزاریم
واحد آموزش شرکت پخش سایه سمن